објављено / 9.09.2016.

Брат, сестра и туђинка

Горица листом листала,

У њојзи братац и сеја,

Сестрица брату говори:

„Зашто ми, брате, не дођеш?“ –

„Ја би ти, сејо, дошао,

Али ми не да туђинка,

Туђинка, добра девојка;

Ја добра коња оседлам,

Туђинка ми га раседла;

Ја бритку сабљу припашем,

Туђинка ми је отпаше:

Куда ћеш, драги, куда ћеш?

Равно је поље широко,

Мутна је вода дубока,

Не иди, драги, не иди,“