објављено / 8.02.2016.

Валентина Златановић – Марковић – Црвена кошуља

Песнику старог Врања, Бори Станковићу

Врела и тешка ноћ спустила се над махалом.

Била је то једна од  оних ноћи у којима се призива одбегло време и, под мирисним боровим гранчицама, болно уздише.

Горе, у виноградима, неко проклиње давно умрле родитеље и свој упропашћен живот. А  онда, кад  се зачује музика Цигана,  болан лелек, са  призивом имена  Божијег, одјекне  чаршијом. Тако сваке ноћи до раних јутарњих сати. Са првим петловима престане циганска музика и јутро донесе сазнање  да је то  газда Никола ове ноћи болнији од претходне.  М%D